Mitä palveluita tarjoamme?


Palvelumme:

 • Esisuunnittelu
 • Toteutettavuusselvitykset
 • Hankesuunnittelu
 • Viranomaisneuvottelut
 • Rakennusmittaus (piirustukset vanhoista kohteista suunnittelun ja luvituksen pohjaksi)
 • Arkkitehdin lausunnot

Kaavasuunnittelu:

 • Ranta-asemakaavat ja niiden muutokset (loma-asuminen, majoitusliiketoiminta, venevalkamat, tonttitiet)
 • Aluesuunnittelu (ideointi ja maanomistajan edunvalvonta asemakaavoituksen eri vaiheissa)

Rakennussuunnittelu:

 • Arkkitehtisuunnittelu
 • Luonnossuunnittelu
 • Rakennuslupasuunnittelu
 • Poikkeamisluvat (kaavasta tai rakennusjärjestyksestä – esim. sijainti, kerrosala, käyttötarkoitus)
 • Ilmoitusmenettelyt
 • Toimenpideluvat

Toteutussuunnittelu:

 • Pääsuunnittelu (lakisääteinen)
 • Urakkasuunnittelu
 • Yhteydet talotehtaisiin
 • Sisustussuunnittelu
 • Puutarhasuunnittelu

Rakennusvaihe:

 • Työmaan arkkitehtivalvonta
 • Rakennustyön aikaiset muutokset (’RAM’) ja niiden päivittäminen rakennuslupasuunnitelmiin.

Lisäksi voidaan poimia erityisalue:

 • Vesirakentamisen suunnittelu
 • Väylämuutokset; yksityisväylät
 • Satama- ja telakkasuunnittelu (kajakit, veneet, yhteysalukset; rantarakennukset ja -rakennelmat; yksityiset pienoismajakat)
 • Kelluvat rakennukset ja rakennelmat

Arkkitehtipalvelupakettimme kattaa suunnittelun monivaiheiset prosessit.

Rakenne-, LVIS- ja KVV-suunnittelijoiksi ja vastaavaksi työnjohtajaksi voimme antaa suosituksemme yhteistyöverkostomme puitteissa.

Teemme yhteistyötä talotehtaiden, mm. hirsitalotehdas Honkarakenteen (suunnittelemiamme talomalleja), ja paikallisen kiinteistövälittäjä Marklan kanssa.

Milloin arkkitehtia tarvitaan?


 • Kun ette halua pelkkiä rakennuskuoria, vaan myös henkistä sisältöä.
 • Kun haluatte tarpeisiinne perustuvaa kultivoitua estetiikkaa, arkkitehtuuria, rakennustaidetta.
 • Kun haluatte raikkaita ideoita, juuri teidän tarpeisiinne optimoituja tiloja ja monikäyttöistä toiminnallisuutta..
 • Kun haluatte, että hankkeenne kuvastaa arvojanne, brändiänne ja paikan henkeä.
 • Kun haluatte luontoon, maaston muotoihin, ympäröiviin rakennuksiin, ilmansuuntiin ja näkymiin sekä pienilmastoon räätälöityjä ekologisia ratkaisuja.
 • Kun haluatte kartuttaa kohteenne käyttäjien yhteenkuuluvuutta ja elämänlaatua, sekä jalostaa jälleenmyyntiarvoa sukupolvelta toiselle.
 • Kun haluatte mukaan asiakaslähtöiseen havainnolliseen ja vuorovaikutteiseen 3D-suunnitteluprosessiin.
 • Kun haluatte alueenne kaavasta ja kunnallisesta rakennusjärjestyksestä, samoin kuin uudesta rakentamisesta (2025) kaiken irti.
 • Kun haluatte ainutlaatuisuutta joka tekee vaikutuksen.
 • Kun haluatte enemmän – silloin valitkaa suunnittelijaksenne arkkitehti!

Mitä tekevät arkkitehti, rakennesuunnittelija, työnjohtaja ja pääsuunnittelija?


 • Arkkitehti omaa pitkän teknis-taiteellisen yliopistokoulutuksen. Viranomaiset edellyttävät arkkitehtia vaativammissa suunnittelukohteissa, kuten kulttuurihistoriallisilla alueilla ja -rakennuksissa, usein myös ranta-alueilla. (Turku) Suomi on kuuluisa arkkitehdeistaan.
 • Rakennesuunnittelija suunnittelee rakenteet arkkitehdin suunnitelmien perusteella. Rakennesuunnittelija voi myös itsenäisesti suunnitella tavanomaisia rakennuksia – tosin ilman rakennustaiteellista taustaa. Talotehtaat suunnittelevat omat rakenteensa. Vähintään perustusten suunnitteluun tarvitaan kuitenkin aina paikallista rakennesuunnittelijaa.
 • Vastaava työnjohtaja on Suomessa lakisääteinen. Hän edustaa rakennuttajaa, eikä siksi ole lähtökohtaisesti urakoitsijan taikka talotehtaan palveluksessa. Vastaava työnjohtaja koordinoi rakentamisprosessia hyväksyttyjen suunnitelmien perusteella, yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa, pitää työmaapäiväkirjaa, ja raportoi asiakkaalle ja rakennusvalvontaan. Vastaava työnjohtaja kutsuu työmaakatselmukset koolle rakennusluvassa edellytetyllä tavalla.
 • Pääsuunnittelija on lakisääteinen kaikissa rakennushankkeissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu mm. arkkitehti- ja insinöörisuunnitelmien ristiinkoordinointi. Näin varmistetaan suunnitelmien yhteensopivuus siten, etteivät tavoitellut tilataiteelliset tai toiminnalliset ideat toteutusvaiheessa turmellu. Tavanomaisissa rakennuksissa myös vastaava työnjohtaja tai rakennesuunnittelija voi toimia pääsuunnittelijana. Arkkitehdin on kuitenkin itse aina syytä toimia suunnittelemiensa vaativampien rakennusten pääsuunnittelijana – muuten lopputulos on kaikille yllätys.

Miten suunnittelu etenee?


Suunnittelun kuusi vaihetta:

Kuka on Aaro Söderlund?


Saaristolaiset ovat usein monitoimisia ’mångsysslareita’.

Aaro on arkkitehti SAFA. Hän on toiminut suunnittelijana useissa maamme merkittävissä arkkitehtitoimistoissa (akateemikko Reima & Raili Pietilä, Suomen pankin ja Helsingin osakepankin sopimusarkkitehtitoimistot, arkkitehtuuriviennin kannalta merkittävä Castren-Jauhiainen-Nuuttila).

Suomessa Aaron oma toimisto on ollut Lappeenrannan kahden lähiön kv kaavakilpailun (Pikisaari ja Rapasaari) voittaneessa työryhmässä, sekä saavuttamassa toisen sijan Turun Logomon siltakilpailussa.

Nauvon-Paraisten suursilta on Aaron konseptoima (nykyiselle lauttavälille)

Kelluvat ekokaupungit (Floating EcoCities FEC) Kiinan Tianjiniin ja Singaporeen ovat Aaron suurimmat kv. konseptihankkeet.

Aaro on täydennyskouluttautunut laajalti (Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto, sekä Rooman Villa Lanten pitkä tieteellinen kurssi)

Aaro on pitkän linjan yliopistoluennoitsija Suomessa (Helsingin teknillinen korkeakoulu, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Lapin yliopisto, Helsingin yliopisto, Helsingin avoin yliopisto, ym).

Ulkomailla Aaro on esitelmöinyt niin idässä (Japani, Kiina ja Singapore), etelässä (useat Lähi-idän maat), kuin lännessäkin (Meksiko, USA ja kanadalaiset). Euroopasta mainittakoon vain Royal Society ja British Academy.

Lähi-idässä Aaro on toiminut kaivausarkkitehtina suomalaisilla (Petra, Emmaus). ja lukuisilla kansainvälisillä arkeologisilla kaivauksilla, sekä asiantuntijana, mallintajana että animaattorina alan kv TV-dokumenteissa (Channel4, World History Channel, ITV).

Lähi-idän kulttuurihistoriallisena asiantuntijana Aaro on toiminut UM:n ja Pöyryn palveluksessa.

Alexandrian majakan rekonstruktiohankkeessa Aaro toimi yhteistyössä Alexandrian uuden kirjaston kanssa.

Aaro toimi pitkään Suomen Lähi-idän instituutin säätiön hallituksessa ja sen kannatusyhdistyksen puheenjohtajana

Aaro on tiedetoimittaja STTL. YLE radio 1:n tiedetoimitukseen hän on ollut tekemässä pitkälti toista sataa tiededokumenttia Euroopan ja Lähi-idän kulttuurihistoriaan liittyvistä aiheista. (YLE Areena, YLEn avoin arkisto)

Kunnallishallinnossa Aaro toimii mm. Paraisten rakennus- ja ympäristölautakunnan vara-puheenjohtajana.

Maakuntatasolla Aaro toimii Paraisten kaupungin edustajana Varsinais-Suomen liiton Saaristotoimikunnassa.

Aaro ja vaimonsa Uma ovat Suomen Olavinreittien ’vanhemmat’ (2007-) – toiminnastaan on heille myönnetty Nauvon perunaknöölin korkea tunnustus.
Aaro toimii yhä Suomen Olavinreitit ry:n hallituksessa laajentumisvastaavana.

Vuosina 2023-24 Aaro toimii Ahvenanmaan ja Lounais-Suomen rotaripiiri 1410:n kuvernöörinä.