Mitä palveluita tarjoamme?


Palvelumme:

 • Arkkitehti
 • Pääsuunnittelija
 • Puutarhasuunnittelija
 • Sisustussuunnittelija
 • (Rakennesuunnittelija)
 • (vastaava työnjohtaja)

Arkkitehtipalvelupakettimme kattaa tarpeenne mukaan koko monivaiheisen suunnittelu-, luvitus- ja toteutusprosessin.

Meiltä saat rantakaavamuutokset, poikkeamisluvat, hankesuunnittelun, rakennusmittaukset, arkkitehtiluonnokset, rakennuslupamateriaalit, urakkasuunnitelmat (seinäkaaviot, ovi- ja ikkunakaaviot, huonekortit, sekä sisustus- ja pihasuunnittelun) – ja vielä rakennustyön aikaisetkin muutokset!

Rakennesuunnittelijaksi ja vastaavaksi työnjohtajaksi annamme tehtävä- ja paikkakohtaiset suosituksemme.

Milloin tarvitaan arkkitehtia?


 • Kun haluat rakennustaidetta, ideoita ja estetiikkaa, optimoituja tiloja ja toiminnallisuutta, jotka tuottavat sukupolvelta toiselle karttuvaa elämänlaatua ja jälleenmyyntiarvoa.
 • Kun haluat mukaan havainnolliseen vuorovaikutteiseen 3D-suunnitteluprosessiin.
 • Kun haluat oman tilataiteellisen elämyksesi joka kuvastaa ainutlaatuisesti persoonallisia lähtökohtiasi, brändiäsi ja paikan henkeä.
 • Kun haluat panostukseltasi enemmän laatua – silloin valitse suunnittelijaksesi arkkitehti.

Mitä tekevät arkkitehti, rakennesuunnittelija, työnjohtaja ja pääsuunnittelija?


 • Arkkitehti omaa pitkän teknis-taiteellisen yliopistokoulutuksen. Hänen palveluitaan edellytetään vaativammissa kohteissa, kuten kulttuurihistoriallisilla alueilla ja -rakennuksissa, mutta usein myös ranta-alueilla. Suomi on kuuluista arkkitehdeistaan.
 • Rakennesuunnittelija suunnittelee rakenteet arkkitehdin suunnitelmien perusteella ja laskee kustannukset. Hän voi myös itsenäisesti suunnitella tavanomaisia rakennuksia – tosin ilman rakennustaiteellista koulutusta.
 • Vastaava työnjohtaja edustaa rakennuttajaa eikä siksi ole urakoitsijan taikka talotehtaan palveluksessa. Hän koordinoi rakentamisprosessia hyväksyttyjen suunnitelmien perusteella, yhteistyössä pääsuunnittelijan kanssa.
 • Pääsuunnittelija vaaditaan Suomessa kaikkiin rakennushankkeisiin. Hän ristiinkoordinoi insinööri- ja arkkitehtisuunnitelun ja varmistaa näin että suunnitellaan samaa taloa. Tavanomaisissa rakennuksissa myös vastaava työnjohtaja voi toimia pääsuunnittelijana. Arkkitehdin on kuitenkin syytä toimia suunnittelemiensa rakennusten pääsuunnittelijana, sillä muuten voi lopputulos olla kaikille yllätys.

Miten suunnittelu etenee?


Rakentamisvaihe sisältää kuusi vaihetta: