Vad erbjuder Arkitektbyrå Aaro Söderlund?


Tjänster:

 • Arkitekt
 • Huvudplanerare
 • Landskaparkitekt
 • Inredning
 • (Konstruktionsplanerare)
 • (Ansvarig arbetsledare)

Våra arkitektoniska tjänster täcker flerstegs planering, design, licensiering och implementering enligt dina behov. Vi skräddarsyr ett tydligt servicepaket åt dig genom att på ett kreativt sätt kombinera vår arkitektoniska expertis med kundens önskemål och behov.
Från oss kommer du att få kustdetaljplaner, projektplanering, byggnadsmättning arkitektoniska skisser, dokument som krävs för bygglov och avvikelser från regler, kontraktsplaner – samt uppdaterade bygglovsplaner som beskriver förändringar som gjorts under byggnadsarbeten.

Vi kan ge våra rekommendationer om konstruktionsplanerare och ansvariga arbetsledare.

När behövs en arkitekt?


 • När du vill ha arkitektur, idéer och estetik, optimerade utrymmen och funktionalitet som ger livskvalitet och återförsäljningsvärde som ackumuleras från generation till generation.
 • När du vill engagera dig i en illustrativ interaktiv 3D-designprocess.
 • När du vill ha din egen rumskonstnärliga upplevelse som unikt återspeglar dina personliga utgångspunkter, varumärke och platsens anda.
 • När du vill ha mer kvalitet mot din investering – sedan välj en arkitekt som din designer!

Vad är en arkitekt, konstruktionsplanerare och ansvarig arbetsledare?


 • Arkitekt har en lång teknisk-konstnärlig universitetsutbildning. Byggnadsinspektionen kräver en arkitekt för krävande byggnader och områden av kulturhistoriskt värde, och ofta i kustnära områden. Finland är berömd for sina arkitekter.
 • Konstruktionsplanerare planerar strukturer, gör konstnadsberäkning, och kan även planera ordinära byggnader – dock utan konstnärlig utbildning.
 • Ansvarig arbetsledare representerar ägaren och är inte anställd av kontrahenten eller prefab fabriken. Han koordinerar byggandet på bas av planer, i samarbete med huvudplanerare.
 • Huvudplanerare krävs i Finland för alla byggnadsprojekter. Han korskoordinerar ingenjör- och arkitektplaneringen, och ser att alla planerar samma byggnad. Ansvarig arbetsledare kan vara huvudplaneraren i ordinära byggnader. Arkitekten har dock bra orsak att vara huvudplanerare för sina egna planer. Annars kan följden vara överraskning för alla.

Hur ser byggnadsprocessen ut?


Byggnadsprocessen i sex steg: