Vad kan Arkitektbyrå Aaro Söderlund Oy erbjuda?


Våra tjänster:

 • Förplanering
 • Genomförbarhetsstudier
 • Projektplanering
 • Myndighetsförhandlingar
 • Mätningar med ritningar av gamla tomter och hus (som underlag för projektering och tillstånd)
 • Arkitektutlåtanden

Stadsplanering:

 • Stranddetaljplaner och deras ändringar (semesterbostäder, inkvartering, båtplatser, festighetsvägar)
 • Områdesplanering (konceptualisering och markägerrepresentation i olika stadier av stadsplaneringen)

Byggnadsdesign:

 • Arkitektonisk design
 • Skissning
 • Bygglovsdesign
 • Tillstånd till avvikelse (från plan eller byggnadsordningen – t.ex. läge, golvyta, användning)
 • Åtgärdstillstånd och anmälan

Utförandeplanering:

 • Huvudplanerande (enligt lagen obligatoriskt)
 • Entreprenörsplanering – planering för bygg- och anläggningsarbeten
 • Kommunikation med hustillverkare
 • Inredningsdesign
 • Trädgårds- och landskapsdesign

Byggfas:

 • Arkitektens tillsyn över byggplatsen
 • Revideringsplaner (för ändringar som utförs under byggprocessen [RAM])

Dessutom kan vi välja ett specifikt område:

 • Vattenbyggnadsplanering
 • Vattenvägsförändringar; inklusive privata vattenvägar
 • Hamn- ovh varvsplanering (kajaker, båtar, färjor; kustbyggnader och strukturer; privata miniatyrfyrar)
 • Flytande byggnader och strukturer

Vårt arkitektservicepaket täcker alla stadier av byggprovessen.

För konstruktions- och byggnadstjänster, VVS-planering, samt ansvariga arbetsledare kan vi rekommendera fackmän på vårt samarbetsnätverk.

Vi samarbetar också med olika byggnadstillverkare, inklusive timmerhustillverkaren Honka (som erbjuder våra husmodeller), samt den lokala fastighetsmäklaren Markla.

När behöver du en arkitekt?


 • När du inte bara vill ha tomma byggnadsskal, utan också en känsla av syfte.
 • När du önskar odlad estetik, arkitektur och hantverk utifrån dina behov.
 • När du söker fräscha idéer, utrymmen optimerade specifikt för dina krav och mångsidig funktionalitet.
 • När du vill att ditt projekt ska återspegla dina värderingar, varumärke och andan på platsen.
 • När du önskar ekologiskt skräddarsydda lösningar som är i harmoni med naturen, terrängens egenskaper, omgivande byggnader, väderstrecken, utsikterna och mikroklimatet.
 • När du siktar på att förbättra känslan av gemenskap och livskvalitet för användarna av din fastighet, och att öka andrahandsvärdet för kommande generationer.
 • När du vill delta i en kundcentrerad, visuell och interaktiv 3D-designprocess.
 • När du vill maximera potentialen som den lokala planen, byggnadsordningen och ny bygglag (2025) erbjuder.
 • När du önskar unika lösningar som lämnar intryck.
 • När du vill ha mer – det är då du ska välja en arkitekt som din designer!

Vad är skillnaden mellan en arkitekt, konstruktör och ansvarig arbetsledare, eller en huvudplanerare?


 • En arkitekt har en lång teknisk-konstnärlig universitetsutbildning. Byggnadsinspektion kräver en arkitekt för krävande byggnader och platser av historiskt och kulturellt värde, och ofta i kustnära områden (Åbo). Finland är känt för sina arkitekter.
 • En konstruktör planerar strukturerna utifrån den arkitektoniska designen. Konstruktionsplanerare kan också självständigt rita konventionella byggnader, dock utan bakgrund inom byggnadskonst och kultur. Bostadstillverkare har sina egna konstruktörer. För åtminstone fundamenten krävs dock alltid en lokal konstruktör.
 • En ansvarig arbetsledare krävs enligt lag i Finland. Hen representerar ägaren, och är alltså vanligtvis inte anställd av entreprenören eller bostadstillverkaren. Denna ansvarige arbetsledare samordnar byggarbetet utifrån godkända planer, i samarbete med huvudplaneraren. De för en byggarbetsdagbok och rapporterar till beställare och myndigheter. Ansvarig arbetsledare kallar till platsbesiktningar enligt bygglovets krav.
 • Enligt lagen krävs en huvudplanerare för varje byggprojekt i Finland. Han korskoordinerar ingenjörsarbete med arkitektoniska planer för att säkerställa kompatibilitet och förhindra oönskade kompromisser av avsedda rumsliga eller funktionella idéer under byggnadsfasen. I konventionella byggnader kan även den ansvariga arbetsledaren eller konstruktören fungera som huvudplanerare. Det är dock alltid tillrådligt för arkitekten att fungera som huvudplanerare för mer komplexa byggnader; annars kan resultatet överraska alla.

Hur ser byggnadsprocessen ut?


Byggnadsprocessen i sex steg:

Vem är Aaro Södelund?


Vi i Skärgården är ofta mångsidiga mångsysslare.

Aaro är diplomarkitekt, medlem i Finlands Arkitektförbund (SAFA). Han har arbetat som designer på flera betydande arkitektbyråer i Finland, däribland välkända arkitekter Reima & Raili Pietilä, kontraktsarkitektbyråerna vid Finlands Bank och Helsingfors Aktiebank, och på den i arkitekturexport betydande arkitektbyrån Castren-Jauhiainen-Nuuttila.

I Finland var Aaros eget kontor en del av det vinnande laget i den internationella stadsplaneringstävlingen för två stadsdelar i Villmanstrand (Pikisaari och Rapasaari). Det var också med i planeringsteamet som tog andra plats i broplaneringstävlingen för Logomo i Åbo.

Aaro skapade koncept för Nagu-Pargas bron (som skulle ersätta den nuvarande färjelinjen).

Hans mest framstående internationella konceptuella projekt är Floating EcoCities (FEC) i Tianjin, Kina och Singapore.

Aaro har genomgått omfattande kompletterande akademiska utbildningar, inklusive studier vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Åbo universitet och långtidsvetenskapliga kurs i Villa Lante, Rom.

Han har varit en mångårig föreläsare vid olika universitet i Finland, inklusive Helsingfors tekniska universitet, Aalto-universitet, Åbo universitet, Lapplands universitet och Helsingfors universitet.

Internationellt har Aaro hållit presentationer i öst (Japan, Kina och Singapore), söder (flera länder i Mellanöstern) och väst (Mexiko, USA och för kanadensare). Bland anmärkningsvärda europeiska institutioner är Royal Society och British Academy.

I Mellanöstern har Aaro arbetat som utgrävningsarkitekt på finska arkeologiprojekt (Petra, Emmaus) och många internationella arkeologiska utgrävningar. Han har också fungerat som expert, 3D-modellerare och animatör för TV-dokumentärer inom området, som de som producerats av Channel 4, World History Channel och ITV.

Aaro har arbetat som kulturhistorisk expert för det finska utrikesministeriet och Pöyry Oyj i Mellanöstern.

Han samarbetade med det nya biblioteket i Alexandria i återuppbyggnadsprojektet av fyren i Alexandria.

Aaro satt länge i styrelsen för Stiftelsen för Finlands Mellanösterninstitutet och som ordförande för dess stödförening.

Han är vetenskapsjournalist och medlem i Finlands Vetenskapsjournalistförbund (STTL). Han har producerat närmare tvåhundra vetenskapliga dokumentprogram om Europas och Mellanösterns kulturhistoria för YLE Radio 1. Många av dessa program finns kvar på YLE Areena och YLE:s öppna arkiv.

Inom kommunal förvaltning fungerar Aaro som vice ordförande i Pargas bygg- och miljönämnd.

På regional nivå representerar Aaro Pargas stad och skärgården i Egentliga Finlands förbunds skärgårds­kommissionen.

Aaro och hans fru Uma anses vara ”föräldrarna” till Olavinreitit-pilgrimslederna i Finland sedan 2007. De har belönats med det prestigefyllda Nauvo potatisknöl-priset för sina lokala insatser. Aaro sitter fortsättningsvis i styrelsen för Olavsrutter i Finland rf som koordinator för utvidgningen.

Perioden 2023-24 kommer Aaro att fungera som guvernör för Rotarydistrikt 1410, som täcker Åland och Sydvästra Finland.