Arkitektbyrån Aaro Söderlund Oy i skärgården förverkligar dina drömmar – med över 30 års erfarenhet!

Vårt byrå i Nagu (grundat 1990) specialiserar sig på design av skräddarsydda fritidshus, bostäder, sidolägenheter, hobbyanläggningar, bastur och gästhus, inkvarteringsutrymmen, turism- och företagsanläggningar – även flytande sådana – och båthamnar. Vi bereder även stranddetaljplaner.

Vårt mål är kultiverade, trivsamma, mångsidiga lösningar som tål tid och förhållanden. Vi investerar i kvaliteten på designprocessen. Arbetet fortgår i tydliga faser i nära samverkan med kunden, med stöd av illustrativ 3D-teknik. Med detaljerade laserskannade terrängmodeller kan vi designa byggnaderna så att de passar exakt på plats. Vid behov kan våra visualiseringar vara nästan fotografiska. Med hjälp av våra virtuella modeller kan kunden utforska byggnaden självständigt redan innan den är byggd.

Kommunikationen med myndigheterna fortsätter gränslöst under hela planeringen. Det är så vi kan förutse eventuella oväntade vändningar från myndigheternas sida och övervaka kundens intressen.

Genom att använda våra arkitektstjänster får du de bästa lösningarna för att främja byggkulturen, miljövärden, samt funktionaliteten och användarnas livskvalitet – och förbättra andrahandsvärdet på din byggnad.